Производство

Производствената ни база е разположена на площ 3750 кв.м. и се намира в Източна индустриална зона на гр. Хасково. Разполагаме с най-съвременно оборудване, необходимо за производството на пълната гама месни продукти.